Om grundejerforeningen

Grundejerforeningen blev stiftet i foråret 1989 ud fra lokalplan nr. 131.01. Ifølge denne skal der oprettes en grundejerforening for samtlige husejere indenfor lokalplanens område, som omfatter Frank Jægers Vej og Karen Blixens Vej.

Foreningens vigtigste opgave er at sørge for vedligeholdelse af vores fællesarealer. Der er generalforsamling en gang om året, hvor der vælges en bestyrelse bestående af 5 personer og 2 suppleanter.

Der ialt er 124 hustande som er medlemmer af foreningen.

Bestyrelsen
Velkommen til Frank Jægers Vej og Karen Blixens Vej's Grundejerforening.

Til beboerne på Karen Blixens Vej (ved sving)

På baggrund af hævet færdselssikkerhed i området, er det besluttet at sætte trafikspejle op i området. Læs mere her.

Generalforsamling 2015.

Så er der afholdt generalforsamling. Referat og budget kan finder under dokumenter.

Husk at I kan tilmelde jer nyhedsbrevet.

Grundejerforeningen blev stiftet i foråret 1989 ud fra lokalplan nr 131.01. Ifølge denne skal der oprettes en grunderjerforening med medlemspligt for samtlige husejere inden for lokalplanens område.

Foreningens vigtigste opgave er at sørge for vedligeholdelse af vores fællesarealer.

Der er generalforsamling 1 gang om året i marts måned. hvor der vælges en bestyrelse bestående af 5 personer og 2 suppleanter. skiftevis 2/3 fra henholdsvis FJV og KBV.

Kontingentet bliver fastsat på generalforsamlingen. (se referat fra sidste generalforsamling for at se det gældende kontingent).

Betalingen skal foregå inden den 30.04.Hvert år. Betaling skal sættes ind på er reg. 7170 konto nr. 1733322. Husk at skrive KBV eller FJV samt nummer på indbetalingen

Foreningen råder over en del redskaber som kan lånes af alle medlemmer uden beregning, redskaberne opbevares i grundejerforeningens redskabsskur, der er beliggende ved vendepladsen for enden af FJV. Redskaberne må kun anvendes indenfor vores område og skal selvfølgelig rengøres efter brug. I skuret ligger der lister som skal skrives udlånet på.

Følgende redskaber/materialer råder grundejerforeningen over:

  • 1 tromle
  • 1 pælebord
  • 1 stk. 3,5 m aluminiumsstige
  • 1 stk. 8 m aluminiumsstige
  • 2 elektriske hækkeklipper
  • 30 m forlængerledning
  • 2 store grill
  • 1 lyskæde
  • 2 metal skinner

Papir og glas:
På langtidsparkeringspladsen til campingvogne og trailere ved indkørslen til KBV og ved skuret på FJV er der opstillet: Papircontainere som kun er til papir, er containeren fyldt, tager man papiret med hjem igen til containeren er blevet tømt.

Glaskecontainere som Kun er til flasker og glas. er containeren fyldt, tager man også sine flasker med hjem igen til containeren er blevet tømt.

Husdyr:
Hunde skal føres i snor, og deres efterladenskaber skal opsamles.

Miljø:
Området og beplantningen er vores egen. Vi har ingen forsikring der dækker en eventuel skade eller tab vi skal derfor passe på det. Hvis du ser noget som er forkert eller ulovligt bør du gribe ind, eller i det mindste orientere bestyrelsen som så kan foretage det fornødne.

Der er en god stor legeplads i området. Legepladsen bliver brugt af utrolig mange, også folk uden for vores område. Det er vores egen legeplads, derfor skal vi selv vedligeholde den. Så pas på den og hold den ren. På generalforsamlingen i 2008 besluttede vi, at dagplejen og børnehaver ikke må benytte den, da kommunen ikke vil give tilskud til vedligeholdelse af den.

Byggesager:
Hvis du ønsker at bygge til dit hus skal du huske, at både grundejerforeningen og kommunen skal godkende tilbygningen.

Drift:
Vores grundejerforening skal ikke drives som en profiterende virksomhed, men vi har selv vedligeholdelse's ansvaret for området. Dette gælder også for vejene. Da de som alt muligt andet, bliver nedslidte, afsættes der hvert år midler, til en vej pulje. Som på sigt skal kunne betale for nyt slidlag eller nye fliser. Da denne post ellers vil blive meget stor for den enkelte beboer, der på et givent tidspunkt, når renoveringen sker. Skulle betale et stort engangsbeløb.

Med venlig hilsen
Bestyrrelsen