Vinterberedskab

Da vores vej er en privat fællesvej, påhviler det beboerne følgende ved det stykke vej/sti der støder op mod beboerens matrikel (jvf. bestemmelser for privat fællesvej)

– Beboeren står for snerydning/glatførebekæmpelse (ud til midten af vejen, da genboen skal gøre det samme)

Der er bestemt på tidligere generalforsamling at der IKKE må bruges salt, da det ødelægger vejbelægningen.