Om grundejerforeningen

Grundejerforeningen blev stiftet i foråret 1989 ud fra lokalplan nr. 131.01. Ifølge denne skal der oprettes en grundejerforening for samtlige husejere indenfor lokalplanens område, som omfatter Frank Jægers Vej og Karen Blixens Vej.
Foreningens vigtigste opgave er at sørge for vedligeholdelse af vores fællesarealer.
Der er generalforsamling en gang om året, hvor der vælges en bestyrelse bestående af 5 personer og 2 suppleanter.
Der ialt er 124 hustande som er medlemmer af foreningen.
Vores grundejerforening skal ikke drives som en profiterende virksomhed, men vi har selv vedligeholdelses ansvaret for området. Dette gælder også for vejene. Da de som alt muligt andet, bliver nedslidte, afsættes der hvert år midler, til en vej pulje. Som på sigt skal kunne betale for nyt slidlag eller nye fliser. Da denne post ellers vil blive meget stor for den enkelte beboer, der på et givent tidspunkt, når renoveringen sker. Skulle betale et stort engangsbeløb.
Kontingentet bliver fastsat på generalforsamlingen. (se referat fra sidste generalforsamling for at se det gældende kontingent).

Betalingen skal foregå inden den 30.04.Hvert år. Betaling skal sættes ind på er reg. 7170 konto nr. 1733322. Husk at skrive KBV eller FJV samt nummer på indbetalingen