Miljø og husdyr

Husdyr

Hunde skal føres i snor, og deres efterladenskaber skal opsamles.

Miljø

Området og beplantningen er vores egen. Vi har ingen forsikring der dækker en eventuel skade eller tab. Vi skal derfor passe på det. Hvis du ser noget som er forkert eller ulovligt bør du gribe ind, eller i det mindste orientere bestyrelsen som så kan foretage det fornødne.
Der er en god stor legeplads i området. Legepladsen bliver brugt af utrolig mange, også folk uden for vores område. Det er vores egen legeplads, derfor skal vi selv vedligeholde den. Så pas på den og hold den ren. På generalforsamlingen i 2008 besluttede vi, at dagplejen og børnehaver ikke må benytte den, da kommunen ikke vil give tilskud til vedligeholdelse af den.