Fælles havedag d. 25. september…

Vi afholder fælles havedag d. 25. september kl. 10.00 – 13.00
Vi mødes ved legepladsen.
Hvis vejret tillader det er 1. prioritet at få olieret legepladsen. Derudover er der affaldsindsamling, div. beskæringer etc.
Alt sammen afhænger af antallet af tilmeldte deltagere – tilmelding til Sandra på mail: casagioia@hotmail.com

Vi afslutter som sidst med Pizza, Øl og Vand.

Vel mødt.

Bestyrelsen

Rottebekæmpelse…

Besked fra Silkeborg kommunes rottebekæmper

Jeg skriver til jer da jeg har fået oplyst at i er i bestyrelsen for beboerforening på Karen Blixen vej.
Silkeborg kommunes Rottebekæmpelse har gennem længere tid haft sager kørende i området  – Uden helt at kunne pege på et bestemt problem.
Kloaksystemet er blevet undersøgt og i har jo selv fået isat rottespærre så den side af sagen er så klaret.
Ved at færdes i området har jeg kunne konstatere følgende:
mange steder er der ret kraftig beplantning bl.a. høje hække der går direkte ind på husene som kan fungere som “trappe” for rotter og mus.
Da mange huse samtidig er bygget sammen med garage og skur, er der stor riciko for at et evt rotteproblem hurtig kan spredes.

Vi vil derfor opfordre til at beplantning beskæres så der er min 1 meter fri fra beplantning til bygninger ( rotter kan springe 1 meter ).

Ligeledes vil vi kraftigt opfordre til at man lader  være med at fodre fugle og at man ikke har noget spiseligt til at ligge i ens garage og skur.

Tænkte om i vil være behjælpelig med at sende budskabet rundt i jeres beboerforening Facebook side eller lign.

Borgerne er velkommen til at kontakte mig hvis de skal have råd og vejledning.

På forhånd tak for hjælpen

Frede Mikkelsen
Silkeborg Kommune
Rottebekæmpelsen
29697844
Frede.mikkelsen@silkeborg.dk

Tagrens…

Så er det ved at være sidste udkald, hvis man ønsker at komme med på tagrens i år…

Hvis du ønsker det, bedes du kontakte nedenstående og henvise til aftalen med grundejerforeningen.

Vestbirk Service
mail: info@vestbirkservice.dk
tlf: 61334645 / 31315475

Kontingent betaling…

Betalingen skal foregå inden den 30.04. Betaling skal sættes ind på er reg. 7170 konto nr. 1733322. Husk at skrive KBV eller FJV samt nummer på indbetalingen.
Kontingentet er 1500,00 kr.

Tagrens…

Vi har igen i år lavet en aftale med et firma om tagrens.
Pris: 700,-
Evt. tillæg: 300,- (Hvis man ikke kan tage nedløbet fra, da det af miljømæssige hensyn ikke må udledes i regnvandsbrønden. Tillægget dækker for at få proppet nedløb og efterfølgende få det støvsuget op)

Det er “samme” firma som sidste år, blot med ny medejer…

Hvis du ønsker det, bedes du kontakte nedenstående og henvise til aftalen med grundejerforeningen.

Vestbirk Service
mail: info@vestbirkservice.dk
tlf: 61334645 / 31315475

Have- og affaldsdag…

Som tidligere annonceret, har vi fælles havedag d. 24. april kl. 10.00 – 13.00. Vi afslutter dagen med Pizza, øl og vand til de fremmødte.
Alle kan deltage. Tilmeld dig gerne på sms til Kim Prang 2898 6964 eller på Facebook opslaget, så vi ved hvor mange drikkevarer vi skal købe ind.
De fremmødte bestemmer hvad der skal bruges tid på, men giv gerne et praj så vi kan få prioriteret opgaverne.

Vel mødt!