Hastighed på vores veje…

Vi har modtaget en mail fra grundejerforeningen på Frank Jægers Vej (Villaerne)

Jeg bor i et af parcelhusene på Frank Jægers Vej i den “anden” grundejerforening.
Jeg kan se og høre, at der til tider bliver kørt stærkt mellem de to vejbump vi har på den del af vejen.
Vi har selv lige haft generalforsamling, hvor vi snakkede om at vi skulle være opmærksomme på hastigheden. Jeg vil derfor høre om I har mulighed for at gøre det samme hos jer? Jeg kan ikke umiddelbart se om det er beboer eller gæster, der har en tendens til at køre stærkt, men jeg har set nogle af de samme biler flere gange.
Tak for hjælpen, og god dag til dig.

Hermed en opfordring til at tænke over hastigheden, som i øvrigt gælder på både FJV og KBV.

Fælles Havedag…

Kom og vær’ med til en hyggelig havedag med dine naboer søndag d. 16. april kl. 10.00 – 13.00
Vi skal have klippet buske, ryddet lidt op og samlet affald i området – eller det som DU syntes der skal gøres…
Vi sørger for drikkevarer og afslutter med pizza…
Meld gerne din ankomst til Sandra på casagioia@hotmail.com så vi ved hvor meget vi skal købe ind.

Fælles havedag d. 25. september…

Vi afholder fælles havedag d. 25. september kl. 10.00 – 13.00
Vi mødes ved legepladsen.
Hvis vejret tillader det er 1. prioritet at få olieret legepladsen. Derudover er der affaldsindsamling, div. beskæringer etc.
Alt sammen afhænger af antallet af tilmeldte deltagere – tilmelding til Sandra på mail: casagioia@hotmail.com

Vi afslutter som sidst med Pizza, Øl og Vand.

Vel mødt.

Bestyrelsen

Rottebekæmpelse…

Besked fra Silkeborg kommunes rottebekæmper

Jeg skriver til jer da jeg har fået oplyst at i er i bestyrelsen for beboerforening på Karen Blixen vej.
Silkeborg kommunes Rottebekæmpelse har gennem længere tid haft sager kørende i området  – Uden helt at kunne pege på et bestemt problem.
Kloaksystemet er blevet undersøgt og i har jo selv fået isat rottespærre så den side af sagen er så klaret.
Ved at færdes i området har jeg kunne konstatere følgende:
mange steder er der ret kraftig beplantning bl.a. høje hække der går direkte ind på husene som kan fungere som “trappe” for rotter og mus.
Da mange huse samtidig er bygget sammen med garage og skur, er der stor riciko for at et evt rotteproblem hurtig kan spredes.

Vi vil derfor opfordre til at beplantning beskæres så der er min 1 meter fri fra beplantning til bygninger ( rotter kan springe 1 meter ).

Ligeledes vil vi kraftigt opfordre til at man lader  være med at fodre fugle og at man ikke har noget spiseligt til at ligge i ens garage og skur.

Tænkte om i vil være behjælpelig med at sende budskabet rundt i jeres beboerforening Facebook side eller lign.

Borgerne er velkommen til at kontakte mig hvis de skal have råd og vejledning.

På forhånd tak for hjælpen

Frede Mikkelsen
Silkeborg Kommune
Rottebekæmpelsen
29697844
Frede.mikkelsen@silkeborg.dk