Sagen om ejendomsskat

Rafn og søn er gået igang med at se på vores sag. Se denne skrivelse for mere information:

Det er muligt, at følge med i sagen ved at tilmelde sig på deres hjemmeside www.rafnogsoen.dk/status
Hvis der var angivet en email adresse på tilmelding er man allerede tilmeldt.
Bemærk ved hussalg:
Det er vigtigt, at du kontakter Rafn og Søn. Se mere i skrivelsen ovenfor.